Mässtider (1962) i Stockholms katolska stift

Samordnare för mässan enligt 1962 års ordning i Stockholms katolska stift: Fader Tobias Unnerstål Gamla Nissastigen 65 313 33 Oskarström Mobil: 0709-290190 E-post: tobiasunnerstal@gmail.com
Tips: Klicka på mässtiden för mer info

Tisdag den 16 juli

Vår Fru av Berget Karmel – III Class

06:30 Sjungen mässa S:t Josefs kloster, Imbramåla

http://www.mariaslamm.se/

Fredriksborg 3, Imbramåla

572 95, Figeholm

07:30 Mässa Mariakyrkan, Oskarström

Vår Fru av Berget Karmel – III Class

Gamla Nissanstigen 65

313 33, Oskarström

18:00 Mässa Den Helige Marouns Kyrka

https://icrss.se

Kungssätravägen 16

127 37, Skärholmen

Onsdag den 17 juli

S:t Alexius, bekännare – III Class

06:30 Mässa S:t Josefs kloster, Imbramåla

http://www.mariaslamm.se/

Fredriksborg 3, Imbramåla

572 95, Figeholm

08:00 Mässa Den Helige Marouns Kyrka

https://icrss.se

Kungssätravägen 16

127 37, Skärholmen

10:30 Mässa Mariakyrkan, Oskarström

S:t Alexius, bekännare – III Class

Gamla Nissanstigen 65

313 33, Oskarström

Torsdag den 18 juli

S:t Camillus de Lellis, bekännare – III Class

06:30 Mässa S:t Josefs kloster, Imbramåla

http://www.mariaslamm.se/

Fredriksborg 3, Imbramåla

572 95, Figeholm

10:00 Mässa Den Helige Marouns Kyrka

https://icrss.se

Kungssätravägen 16

127 37, Skärholmen

10:30 Mässa Mariakyrkan, Oskarström

S:t Camillus de Lellis, bekännare – III Class

Gamla Nissanstigen 65

313 33, Oskarström

Fredag den 19 juli

S:t Vincentius av Paulo, bekännare – III Class

06:30 Mässa S:t Josefs kloster, Imbramåla

S:t Vincentius av Paulo, bekännare – III Class

http://www.mariaslamm.se/

Fredriksborg 3, Imbramåla

572 95, Figeholm

Lördag den 20 juli

11:00 Levitmässa Mariakyrkan, Helsingborg

Mariagatan 8B

252 23, Helsingborg

Söndag den 21 juli

Nionde söndagen efter pingst; II Class

09:30 Sjungen mässa Den Helige Marouns Kyrka

https://icrss.se

Kungssätravägen 16

127 37, Skärholmen

09:30 Sjungen mässa Karmel, Glumslöv

Nionde söndagen efter pingst; II Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

11:00 Sjungen mässa S:t Josefs kloster, Imbramåla

http://www.mariaslamm.se/

Fredriksborg 3, Imbramåla

572 95, Figeholm

12:00 Sjungen mässa Franciskusgården

Jons väg 44

433 75, Jonsered

16:00 Mässa Hälleberga

Hälleberga 207

380 41, Gullaskruv

Onsdag den 24 juli

Feria – IV Class

08:00 Mässa Karmel, Glumslöv

Feria – IV Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

Fredag den 26 juli

S:ta Anna, Marie moder – II Class

06:30 Sjungen mässa S:t Josefs kloster, Imbramåla

S:ta Anna, Marie moder – II Class

http://www.mariaslamm.se/

Fredriksborg 3, Imbramåla

572 95, Figeholm

Söndag den 28 juli

Tionde söndagen efter pingst – II Class

11:00 Sjungen mässa S:t Josefs kloster, Imbramåla

http://www.mariaslamm.se/

Fredriksborg 3, Imbramåla

572 95, Figeholm

12:00 Sjungen mässa Franciskusgården

Jons väg 44

433 75, Jonsered

14:00 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Tionde söndagen efter pingst – II Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Söndag den 4 augusti

Elfte söndagen efter pingst, första i augusti; II Class

09:30 Sjungen mässa Karmel, Glumslöv

Elfte söndagen efter pingst, första i augusti; II Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

Söndag den 18 augusti

Trettonde söndagen efter pingst, tredje i augusti; II Class

14:00 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Trettonde söndagen efter pingst, tredje i augusti; II Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

16:00 Mässa Hälleberga

Hälleberga 207

380 41, Gullaskruv

Söndag den 25 augusti

Fjortonde söndagen efter pingst – II Class

09:30 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Fjortonde söndagen efter pingst – II Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Torsdag den 29 augusti

S:t Johannes Döparens Halshuggning – III Class

08:00 Mässa Karmel, Glumslöv

S:t Johannes Döparens Halshuggning – III Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

Söndag den 1 september

Femtonde söndagen efter pingst, första i september; II Class

08:30 Sjungen mässa Karmel, Glumslöv

Femtonde söndagen efter pingst, första i september; II Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

Söndag den 8 september

Sextonde söndagen efter pingst – II Class

09:30 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Sextonde söndagen efter pingst – II Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Söndag den 15 september

Sjuttonde söndagen efter pingst; tredje i september; II. Class

09:30 Sjungen mässa Karmel, Glumslöv

Sjuttonde söndagen efter pingst; tredje i september; II. Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

Söndag den 22 september

Artonde söndagen efter pingst – II Class

14:00 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Artonde söndagen efter pingst – II Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Söndag den 6 oktober

Tjugonde söndagen efter pingst; första i oktober; II Class

09:30 Sjungen mässa Karmel, Glumslöv

Tjugonde söndagen efter pingst; första i oktober; II Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

Söndag den 13 oktober

Tjugoförsta söndagen efter pingst – II Class

09:30 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Tjugoförsta söndagen efter pingst – II Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Söndag den 20 oktober

Tjugoandra söndagen efter pingst, tredje i oktober; II Class.

09:30 Sjungen mässa Karmel, Glumslöv

Tjugoandra söndagen efter pingst, tredje i oktober; II Class.

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

Söndag den 27 oktober

Kristi konungadömes fest – I Class

14:00 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Kristi konungadömes fest – I Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Söndag den 3 november

Återupptagna fjärde söndagen efter Trettondagen, första i november; II Class

09:30 Sjungen mässa Karmel, Glumslöv

Återupptagna fjärde söndagen efter Trettondagen, första i november; II Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck

Söndag den 10 november

Femte söndagen efter Epifania; III i november – II Class

09:30 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Femte söndagen efter Epifania; III i november – II Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Söndag den 17 november

Återupptagna sjätte söndagen efter Trettondagen, tredje i november; II Class

13:00 Sjungen mässa Mariakyrkan, Oskarström

Återupptagna sjätte söndagen efter Trettondagen, tredje i november; II Class

Gamla Nissanstigen 65

313 33, Oskarström

Söndag den 24 november

Tjugofjärde och sista söndagen efter pingst; IV i november – II Class

14:00 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Tjugofjärde och sista söndagen efter pingst; IV i november – II Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Söndag den 8 december

Jungfru Marie Obefläckade Avlelse; åminnelse andra advent – I Class

09:30 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Jungfru Marie Obefläckade Avlelse; åminnelse andra advent – I Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Söndag den 22 december

Fjärde söndagen i advent – I Class

14:00 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Fjärde söndagen i advent – I Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Onsdag den 25 december

Juldagen – In Nativitate Domini – I Class

11:00 Sjungen mässa Spekeröds kyrka, Stenungsund

Juldagen – In Nativitate Domini – I Class

Spekeröds prästgård 109

449 93, Spekeröd

Torsdag den 26 december

S:t Stefanus, diakon och protomartyr; II Class

09:30 Sjungen mässa Karmel, Glumslöv

S:t Stefanus, diakon och protomartyr; II Class

Fortunavägen 55

257 30, Rydebäck