Ad Orientem

Ad orientem, som betyder "mot öst", beskriver den traditionellt östliga orienteringen av kristen bön och gudstjänst. Den äldre formen av mässan har haft olika namn och bland annat beskrivits som "den extraordinarie formen", "traditionella latinska mässan (TLM)", "gamla mässan", "mässan enligt 1962 års ordning" etc.

Webbplatsen startade som ett lekmannainitiativ för att nå ut med mässtider, rörande den äldre formen av den heliga mässan, i Stockholms katolska stift.

Har ni frågor eller synpunkter gällande adorientem.se så går det bra att e-posta till info@adorientem.se